kết quả world cup 2022 châu á Raiders Oakland có cổ phần mới ở N.Y., Ill và Michigan

Tác giả Tom

lịch play off wc

Các Raiders Oakland có cổ phần mới ở N.Y., Ill và Michigan.


Vì vậy, Bob Bartosiewicz của CGI Communications và Rochester Raiders là một trong số lịch play off wc đó.

Sub Central, Inc ở Effingham, Ill là một người khác.

Peter Lefebvre là người nắm giữ cổ phần

Một công ty Michigan Raiders Industries là một công ty khác.

Bartosceiwicz sẽ chuyển đội đến L.A. hoặc Santa Clara? Anh ta đang nói với Raiders 'làm mọi việc ở một số khu vực, không phải tất cả các lĩnh vực mà là một số.

49ers có một số người nói trong điều này quá. Có một số người nắm giữ cổ phần trong Raiders có kết nối với 49ers.
lịch play off wc

Nhấn vào đây để đăng bình luận

Hãy tham gia và tự viết một trang của riêng bạn! Thật dễ dàng để làm. Làm sao? Chỉ cần bấm vào đây để trở về Bóng đá chuyên nghiệp.

Đầu trang này